Dydd Mercher, Hydref 18, 2017
Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
 • Llongyfarchiadau Lily!

  Llongyfarchiadau gwresog i Lily Williams o Flwyddyn 7, sydd wedi ei chynnwys yn aelod o garfan pêl-droed - 13 Cymru. Camp arbennig iawn - gwych Lily!

  Read More
 • Gwaith Maes yn yr Haul

  Cafodd griw Daearyddiaeth TGAU hwyl yn yr haul ar eu taith gwaith maes yr wythnos hon.

  Read More
 • Croeso nôl bawb!

  Croeso nôl i ddisgyblion Blwyddyn 7 a swyddogion Blwyddyn 12 sydd wedi dychwelyd o gwrs anwytho Blwyddyn 7 hynod lwyddiannus ym Mae Caerdydd wythnos ddiwethaf. Gobeithio i chi gyd fwynhau’r cyfle i fwynhau gyda ffrindiau – hen a newydd!

  Read More
 • Llongyfarchiadau Ryan!

  Hoffwn longyfarch Ryan Davies o Fl 8 ar ei lwyddiant mewn pencampwriaeth golf yn Yr Alban yn ystod yr Haf. Llongyfarchiadau mawr i ti, Ryan.

  Read More
 • Taith Jessica i’r India

  Croeso nôl i Jessica Clayton o Fl 12 sydd newydd ddychwelyd o daith fythgofidawy i’r India gyda mudiad y Guides. Bu Jessica yn cyflawni gwaith elusennol yno ar ran y Mudiad. Gwych Jess!

  Read More
 • Diolch Lowri!!

  Rydym yn dathlu caredigrwydd un o ddisgyblion Blwyddyn 8, Lowri Hanney, sydd wedi rhoddi ei gwallt i elusen 'Little Princess Trust' yn ystod yr Haf. Ry'n ni'n falch iawn ohonot Lowri!

  Read More
 • Amser Dathlu yn y Cymer – Eto!

  Yn dilyn llwyddiant 100% Safon Uwch yr wythnos ddiwethaf am y drydedd flwyddyn yn olynol, mae staff a disgyblion Ysgol Gyfun Cymer Rhondda yn dathlu yn dilyn cyhoeddi canlyniadau TGAU ardderchog eto eleni. Llwyddodd 76.6% o holl ddisgyblion Blwyddyn 11 i ennill gradd A*-C Iaith (Cymraeg / Saesneg), tra bod 69.9%

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Trydar

Manylion Cyswllt

Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
Heol Graigwen
Cymer
Porth
Rhondda Cynon Taf
CF39 9HA
(Sat Nav: CF39 9EP)

Ffôn 01443 680800
Ffacs 01443 680810

Ebost swyddfa@ysgolcymer.co.uk

Dyddiadau Pwysig

Dangos Calendr Llawn

Dyddiadau'r Tymor

Hydref 2017

4ydd o Fedi - 27ain o Hydref
6ed o Dachwedd - 22ain o Rhagfyr

Gwanwyn 2018
8fed o Ionawr - 16eg o Chwefror
26ain o Chwefror - 29ain o Fawrth


Haf 2018
16eg o Ebrill - 25ain o Fai
4ydd o Mehefin - 24ain o Orffenaf

Arian Cinio Arlein

taluarleincymraeg

Diogelwch ar y Wê

Drwgdybio camdriniaeth? Dywedwch!

Follow this link to get advice

Bod yn Ddwyieithog

Exam Survival Guide for Parents

 

Cymdeithas Rhieni Staff

Dewch i ymuno â ni!

Ry’n ni’n gweithio’n ddiflino i ehangu adnoddau cymuned yr ysgol er lles y disgyblion a phawb. Felly, dewch i ymuno â ni!

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Sara Connolly ar 01443 686344 neu 07549607155


Sefydlwyd Clwb Y Cymer 200 gan CRS Ysgol Gyfun Cymer Rhondda. Tynnir rhif yn fisol. Defnyddir hanner yr arian i dalu am wobrau ac mae gweddill yr arian yn mynd tuag at yr ysgol. Gorau po fwyaf yw'r aelodaeth, gorau po fwyaf yw'r gwobrau!

Er mwyn ymuno, llenwch y ffurflen a'i dychwelyd i'r ysgol os gwelwch yn dda.

Dewch i ymuno / Come and join us!!

The Green Flag Volleyball Wales Healthy Schools